Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. ...../2022 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad

31.01.2022 / Dokumenty na pripomienkovanie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)