Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zverejnenie zámeru predaja pozemku v majetku Mesta Poprad, v k.ú. Spišská Sobota z dôvodu hodného osobitého zreteľa

23.11.2020 / Oznámenia o zámere

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)