Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2022 (ďalej len VZN), ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 3/202 1 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskejjedálni a vo výdajnej školskej jedálni pri školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad

05.05.2022 / Všebecne záväzné nariadenia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)