Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 25/2020, ktorým sa mení a dopÍňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad Č. 1/2020.

07.12.2020 / Všebecne záväzné nariadenia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)