Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad Č. 23/2020, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacieho dokumentu — Zmena a doplnok č. 94/2020, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2019, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánumesta Poprad v platnom znení

07.12.2020 / Všebecne záväzné nariadenia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)