Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poprad č. 26/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 15/2019 o financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení, ktoré sú zriadené na území mesta Poprad v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 10/2020, Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 21/2020

28.12.2020 / Všebecne záväzné nariadenia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)