Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zverejnenie zámeru predaja pozemkov v majetku Mesta Poprad, v k. ú. Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa

25.01.2021 / Oznámenia o zámere

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)