Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2021o nakladání s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poprad

01.07.2021 / Všebecne záväzné nariadenia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)