Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Zverejnenie zámeru prenajať nebytové priestory v majetku mesta Poprad z dôvodu hodného osobitného zreteľa

06.09.2021 / Oznámenia o zámere

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)