Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. .../2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Poprad v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 3/2018 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 5/2016

06.09.2021 / Dokumenty na pripomienkovanie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)