Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Návrh Všeobecne záväzného nariadeniamesta Poprad č. ...../2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad

06.09.2021 / Dokumenty na pripomienkovanie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)