Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2019 o vymedzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 1/2020

26.10.2020 / Dokumenty na pripomienkovanie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)