Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzne nariadenie mesta Poprad č. 6/2019 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva v znení neskorších Všeobecne záväzných nariadení

27.09.2021 / Všebecne záväzné nariadenia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)