Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 7/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacieho dokumentu Zmena a doplnok č. 96 Územného plánu mesta Poprad, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2019, ktorým je vyhlásená záväzná časť Územného plánu mesta Poprad v platnom znení.

27.09.2021 / Všebecne záväzné nariadenia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)