Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 6/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 4/2014 o prideľovaní nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Poprad v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 3/2018 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad č. 5/2016.

12.10.2021 / Všebecne záväzné nariadenia

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)