Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Poprad, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 5/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Poprad

25.10.2021 / Dokumenty na pripomienkovanie

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)