Odber úradných oznamov
Zapíšte sa
zavrite formular

Dostávajte pravidelne oznamy na email.

  1. 1. Zadajte email.
  2. 2. Nastavte si oblasť záujmu.
  3. 3. Dostávajte relevantné oznamy.

Centrum vol‘ného času v Poprade, Ulica mládeže 2688/13, 058 01 Poprad ako správca majetku mesta Poprad zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory

26.11.2021 / Oznámenia o zámere

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)